Interview with Andrej TiŠma in 4 parts about his visual art, music and activism on Croatian Radio 3rd Program (HR3).

Author: Robert Rudić. November-December 2016 (in Serbian)


PRVI DEO

DRUGI DEO

TREĆI DEO

ČETVRTI DEO

[SVJETOVI I NAZORI - #HR3] Andrej Tišma je za vrijeme svoga stvaralaštva neprestano istraživao mogućnosti različitih područja djelovanja i vrsti umjetničke prakse, od književnosti, do novih multimedijalnih umjetnosti, poput performansa, štampanih pečata, sve do digitalne umjetnosti. Bavi se konkretnom poezijom, mail artom, pečatnom umjetnošcu, fotografijom, performansom, elektrografikom, video artom, web artom i muzikom.

U ovoj emisiji Andrej Tišma govori o svom rođenju, prezimenu i o djetinjstvu. Prisjeća se svojih početaka crtanja s poznatim strip crtačem Branislavom Kercom, odrastanja i svog odlaska u Prag. Tišma govori i o velikim promjenama u umjetnosti koja se dogodila krajem 60.-ih godina prošloga stoljeca, o počecima pravljenja pečata, mail artu i posvećenosti umjetnosti koja traje dan danas.

[SVJETOVI I NAZORI - #HR3] Andrej Tišma govori o bavljenju foografijom i o novim medijima koji su otvarali nove mogućnosti u umjetnosti. Govori i o mail artu te o demokratičnosti koju je taj pokret nosio sa sobom. Prisjeća se i organizacije mail art olimpijade za vrijeme Olimpisjkih igara u Sarajevu 1984. godine. Nadalje, otkriva kako je počeo i pisati poeziju pod pseudonimom, Andrej Živor, kako ga ne bi uspoređivali s ocem, piscem i književnikom, Aleksandrom Tišmom. Govori o tome kako je nastala nova ličnost i enigma koju nitko nije mogao otkriti. [SVJETOVI I NAZORI - #HR3] Suvremeni umjetnik Andrej Tišma govori o svom umjetničkom izražavanju koje se u cijelosti prenosi na komunikaciju umjetnika s njegovom okolinom te o praksi umjetničkih izraza čiji je zajednički nazivnik "umjetnost ponašanja". Zalažući se za uspostavljanje komunikacije medu ljudima i istinsko razumijevanje, Tišmine su težnje jednako aktualne u svakom vremenu. Potvrduju to primjerice njegovi performansi "Objava mira" (Sremski Karlovci, 1991.) i "Dolazak andjela" (Prijepolje, 1995.). Tišma je umjetnik koji neprekidno upozorava i protestira. Poziva ljudski duh na akciju i konstruktivni angažman smatrajuci da je čovjekova svrha težnja duhovnosti i briga o svijetu, no prije svega - Ljubav. [SVJETOVI I NAZORI - #HR3] Svjetove i nazore suvremenog umjetnika, teorijskog i umjetničkog aktivista Andreja Tišme otkrivamo i u četvrtom i završnom dijelu ciklusa u kojem Andrej Tisma govori o svojoj internetskoj umjetnosti oslonjenoj na tradiciju mail-arta i na tehnološka pomagala koja stavlja u službu umjetnosti očovječujući ih i dajući im svoj karakterističan pečat, pečat kritike svijeta. Njegov je jezik jednostavan i izravan, katkad humoran i ironičan. Čut ćete i Tišmine zvučne radove nastale u njegovoj radionici koji takodjer sadrže kolažnost, citate, intervencije, no prije svega angažman. Sastavlja ih od zvukova popularnih video igara, ritam-mašina, reklama, vojničkih naredbi i ulomaka autentičnih glazbenih djela od klasike do elektronike i turbo-folka. U težnji da njegovi zvucni kolaži budu društveno angažirani, izravni i siloviti, Tišma ih eksponira ogoljene, neuljepšane, sirove. Čut ćete ih tijekom cijele emisije, bilo kao ulomke ili kao podlogu umjetnikovu izlaganju.